کمک هزینه ازدواج

به فرموده نبی مکرم اسلام (ص)، کمک به وصال دو جوان و تحقق سنت ازدواج، برای بانیان آن عبادت محسوب می گردد. از حیث جامعه شناختی نیز می توان چنین اذعان داشت که تشکیل خانواده به عنوان زیربنای بنیادین جامعه، از بروز بسیاری از معضلات اجتماعی جلوگیری می کند. 

  • جزئیات

ارائه کمک هزینه ازدواج در قالب طرح فیروزه ای