کمک هزینه درمان بیماری

بیماران بسیاری هستند که علاوه بر درد بیماری ناگزیر به تحمل درد هزینه های سنگین درمان هم می باشند. خصوصا با رشد بی امان انواع بیماری های خاص در کشور و نیاز به تهیه داروهای گرانقیمت این امر تشدید می شود. صندوق قرض الحسنه صدرا به کمک خیرین، با ارائه کمک هزینه درمان بیماری ها می کوشد تا این گوشه ای از این درد طاقت فرسا را از دوش دردمند این بیماران بردارد.

  • جزئیات

بیماران بسیاری هستند که علاوه بر درد بیماری ناگزیر به تحمل درد هزینه های سنگین درمان هم می باشند. خصوصا با رشد بی امان انواع بیماری های خاص در کشور و نیاز به تهیه داروهای گرانقیمت این امر تشدید می شود. صندوق قرض الحسنه صدرا به کمک خیرین، با ارائه کمک هزینه درمان بیماری ها می کوشد تا این گوشه ای از این درد طاقت فرسا را از دوش دردمند این بیماران بردارد.