تسهیلات ساخت، تامین و تعمیرات مسکن

تامین مسکن و سرپناه به عنوان یکی از نیازهای اولیه بشر، همواره مورد توجه بوده است. اما با افزایش روز افزون هزینه های ساخت، تامین و تعمیرات مسکن، داشتن سرپناهی ایمن برای بسیاری از افراد آرزویی دست نیافتنی به شمار می آید. طرح فیروزه ای صندوق صدرا، با کمک خیرین گرانقدر، اقدام به تامین سرپناه برای هموطنان عزیز خود می نماید. این وام شامل کمک هزینه ودیعه و اجاره مسکن، ساخت و تعمیرات منازل فرسوده و ... می شود.

  • جزئیات

تامین مسکن و سرپناه به عنوان یکی از نیازهای اولیه بشر، همواره مورد توجه بوده است. اما با افزایش روز افزون هزینه های ساخت، تامین و تعمیرات مسکن، داشتن سرپناهی ایمن برای بسیاری از افراد آرزویی دست نیافتنی به شمار می آید. طرح فیروزه ای صندوق صدرا، با کمک خیرین گرانقدر، اقدام به تامین سرپناه برای هموطنان عزیز خود می نماید. این وام شامل کمک هزینه ودیعه و اجاره مسکن، ساخت و تعمیرات منازل فرسوده و ... می شود.