تاریخچه صندوق

صندوق قرض الحسنه صدرا در شانزدهم تیرماه 1389 به شماره ثبت 25887، در تهران تاسیس شد و برای نخستین بار در هجدهم دی ماه همان سال، موفق به دریافت مجوز فعالیت از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران  گردید.
 صندوق صدرا می کوشد با همراهی اشخاص حقیقی و حقوقی که خلق روزهایی بهتر برای زندگی هم میهنانشان را ره توشه حیات اخروی خود می دانند، به احیای سنت شریف قرض الحسنه بپردازد.