طرح عقیق

امروزه انگیزش منابع انسانی، به عنوان ارزشمندترین سرمایه سازمان، یکی از مهمترین عوامل ارتقای بهره وری به شمار می آید. نتایج تحقیقات گسترده پیرامون تاثیر عوامل انگیزشی بر رضایت شغلی، تعهد سازمانی و ارتقای برند کارفرمایی، نیز دلیل دیگری بر این مدعاست که سازمان ها ناگزیر به اعمال عوامل انگیزشی مادی در جبران خدمات منابع انسانی خود می باشند.
یکی از عوامل انگیزشی مادی، ارائه تسهیلات قرض الحسنه به کارکنان است. موضوعی که علیرغم نقش غیرقابل انکار آن بر بهره وری سازمان، تشریفات زائد اداری بسیاری را نیز در سازمان به دنبال دارد. مواردی از قبیل نحوه تخصیص تسهیلات، شیوه بازپرداخت، رعایت عدالت توزیعی و رویه ای در پرداخت ها و ... مسائلی است که بار مالی و حتی اخلاقی بسیاری برای سازمان به دنبال دارد.
صندوق قرض الحسنه صدرا در قالب طرح عقیق، با مشارکت پرسنل سازمان طرف قرارداد و از محل پس انداز اندوخته آنان نزد صندوق به معرفی شدگان سازمان، تسهیلات قرض الحسنه اعطا می کند.بر این اساس پرسنل داوطلب شرکت در این طرح می توانند با افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز ریالی، ماهیانه مبلغ اندکی را به صورت کسر از حقوق در حساب خود پس انداز  نموده و بدین ترتیب سازمان قادر خواهد بود مطابق با شرایط مندرج در قرارداد فیمابین، از میان مشارکت کنندگان در این طرح، افرادی را جهت دریافت تسهیلات تا سقف 180 درصد اندوخته پس انداز پرسنل، به صندوق معرفی نمایند.
نرخ کارمزد تسهیلات: 4 درصد
سقف تسهیلات: 180 درصد پس انداز پرسنل نزد صندوق
مدت بازپرداخت اقساط: 1 تا 36 ماهه منطبق با مفاد تفاهم نامه فیمابین
 
نحوه شرکت در طرح عقیق صدرا
1.    امضای تفاهم نامه همکاری سازمان به صندوق قرض الحسنه صدرا
2.    صدور کارت مشتری حقوقی صدرا
3.    ثبت نام اینترنتی پرسنل داوطلب در سیستم صدرا
4.    صدور کارت مشتری حقیقی برای پرسنل داوطلب شرکت در این طرح
5.    افتتاح حساب «سپرده قرض الحسنه پس انداز ریالی» توسط پرسنل داوطلب نزد صندوق با حداقل مبلغ 1.000.000 ریال
6.    معرفی پرسنل منتخب سازمان جهت اعطای وام، از طریق معرفی نامه دریافت تسهیلات با مهر و امضای شرکت
7.    ارائه تضامین لازم جهت دریافت تسهیلات منطبق بر مفاد تفاهم نامه فیمابین
 
مزایای شرکت در این طرح
  •  امکان پرداخت تسهیلات تا 180 درصد مجموع موجودی حساب های پس انداز نزد صندوق
  • افزایش رضایت شغلی، تعهد سازمانی و ارتقای برند کارفرمایی سازمان
  •  افزایش روحیه همدلی و همکاری منابع انسانی سازمان
  •  کاهش تشریفات زائد اداری: عملیات مربوط به اعطای تسهیلات، اعم از پرداخت و تقسیط و بازپرداخت، توسط صندوق صدرا پشتیبانی می شود و بدین ترتیب صرفه جویی قابل توجهی در فرایندهای اداری سازمان نمود می یابد.
  • تضمین بازپرداخت تسهیلات از طریق گواهی کسر از حقوق