طرح فیروزه

امروزه انگیزش منابع انسانی، به عنوان ارزشمندترین سرمایه سازمان، یکی از مهمترین عوامل ارتقای بهره وری به شمار می آید. نتایج تحقیقات گسترده پیرامون تاثیر عوامل انگیزشی بر رضایت شغلی، تعهد سازمانی و ارتقای برند کارفرمایی، نیز دلیل دیگری بر این مدعاست که سازمان ها ناگزیر به اعمال عوامل انگیزشی مادی در جبران خدمات منابع انسانی خود می باشند. 

یکی از عوامل انگیزشی مادی، ارائه تسهیلات قرض الحسنه به کارکنان است. موضوعی که علیرغم نقش غیرقابل انکار آن بر بهره وری سازمان، تشریفات زائد اداری بسیاری را نیز در سازمان به دنبال دارد. مواردی از قبیل نحوه تخصیص تسهیلات، شیوه بازپرداخت، رعایت عدالت توزیعی و رویه ای در پرداخت ها و ... مسائلی است که بار مالی و حتی اخلاقی بسیاری برای سازمان به دنبال دارد. 

صندوق قرض الحسنه صدرا در قالب طرح فیروزه از محل وجوه اداره شده سازمان نزد صندوق، منطبق بر تفاهم نامه فیمابین به پرسنل وام قرض الحسنه اعطا می کند. بدین ترتیب سازمان به افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه ویژه نزد صندوق صدرا با مبلغ حداقل 50.000.000 ریال، می تواند تا سقف 200 درصد مبلغ قرارداد به پرسنل خود تسهیلات قرض الحسنه اعطا نماید.

 نرخ کارمزد تسهیلات: 4 درصد

سقف تسهیلات: برای اطلاع با صندوق تماس حاصل فرمایید

مدت بازپرداخت اقساط: 1 تا 36 ماهه منطبق با مفاد تفاهم نامه فیمابین

 

نحوه شرکت در طرح فیروزه صدرا

1.    امضای تفاهم نامه همکاری سازمان به صندوق قرض الحسنه صدرا

2.    صدور کارت مشتری حقوقی صدرا

3.    افتتاح حساب «سپرده قرض الحسنه ویژه» نزد صندوق با حداقل مبلغ 50.000.000 ریال

4.    معرفی پرسنل منتخب جهت اعطای وام، از طریق معرفی نامه دریافت تسهیلات با مهرو امضای شرکت

5.    ثبت نام اینترنتی پرسنل داوطلب در سیستم صدرا

6.    ارائه تضامین لازم جهت دریافت تسهیلات منطبق بر مفاد تفاهم نامه فیمابین

 

مزایای شرکت در این طرح

  • امکان پرداخت تسهیلات تا 200 درصد وجوه اداره شده سازمان نزد صندوق
  •  افزایش رضایت شغلی، تعهد سازمانی و ارتقای برند کارفرمایی سازمان
  • کاهش تشریفات زائد اداری: عملیات مربوط به اعطای تسهیلات، اعم از پرداخت و تقسیط و بازپرداخت، توسط صندوق صدرا پشتیبانی می شود و بدین ترتیب صرفه جویی قابل توجهی در فرایندهای اداری سازمان نمود می یابد
  •  تضمین بازپرداخت تسهیلات از طریق گواهی کسر از حقوق