چشم انداز و ماموریت

آرمان صدرا،
     کمک به خلق روزهایی بهتر برای زندگیست.


صندوق قرض الحسنه صدرا، با الهام از تعالیم عالیه اسلام و با هدف غیرانتفاعی، در اجرای بند الف آئین نامه اصلاحیه ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری مصوب پنجم مرداد ماه 1377 جهت ارائه قرض الحسنه برای رفع نیازهای ضروری اشخاص حقیقی و همچنین اشخاص حقوقی که به امور خیریه می پردازند تاسیس گردیده است.