صندوق قرض الحسنه صدرا


صندوق قرض الحسنه صدرا در تاریخ شانزدهم تیرماه 1389 به شماره ثبت 25887، تحت عنوان موسسه غیرتجاری، با هدف ارائه سنت شریف قرض الحسنه، در تهران تاسیس شد و برای نخستین بار در هجدهم دی ماه همان سال، موفق به دریافت مجوز فعالیت از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران  گردید.
صندوق قرض الحسنه صدرا، می کوشد با همراهی اشخاص حقیقی و حقوقی که خلق روزهایی بهتر برای زندگی هم میهنانشان را ره توشه حیات اخروی خود می دانند، با طراحی و عرضه متنوع ترین ابزارهای نوین مالی، پاک ترین خدمات پولی را مبتنی بر تعالیم و عقود اسلامی به مشتریان خود ارائه می نماید.

 

خدمات صدرا
 • تسهیلات کارآفرینی

  تسهیلات کارآفرینی

 • تسهیلات ساخت، تامین و تعمیرات مسکن

  تسهیلات ساخت، تامین و تعمیرات مسکن

 • کمک هزینه درمان بیماری

  کمک هزینه درمان بیماری

 • کمک هزینه تحصیلات

  کمک هزینه تحصیلات

 • کمک هزینه خرید جهیزیه

  کمک هزینه خرید جهیزیه

 • کمک هزینه ازدواج

  کمک هزینه ازدواج

مشتریان صدرا