آرمان ما کمک به خلق روزهایی بهتر برای زندگیست

صندوق قرضه الحسنه صدرا

صندوق قرض الحسنه صدرا در تاریخ شانزدهم تیرماه 1389 به شماره ثبت 25887، تحت عنوان موسسه غیرتجاری، با هدف ارائه سنت شریف قرض الحسنه، در تهران تاسیس شد و برای نخستین بار در هجدهم دی ماه همان سال، موفق به دریافت مجوز فعالیت از بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران گردید.

صندوق قرض الحسنه صدرا، می کوشد با همراهی اشخاص حقیقی و حقوقی که خلق روزهایی بهتر برای زندگی هم میهنانشان را ره توشه حیات اخروی خود می دانند، با طراحی و عرضه متنوع ترین ابزارهای نوین مالی، پاک ترین خدمات پولی را مبتنی بر تعالیم و عقود اسلامی به مشتریان خود ارائه می نماید.

30
3

خدمات صدرا

اخبار صدرا

مشتریان ما

17

بیمه ملت

شرکت بیمه بهمن

شرکت سامانه کیش

شرکت صنایع مس باهنر

شرکت لیزینگ آریادانا

شرکت پست جمهوری اسلامی ایران