صندوق قرض الحسنه صدرا

صندوق قرض الحسنه صدرا ، اولین صندوق الکترونیک کشور دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، برترین خدمات مالی و پولی را مبتنی بر بانکداری اسلامی و شریعت اسلام به مشتریان خود هدیه می کند. محوریت اسلام و قرآن در نظام مدیریتی و اجرایی صندوق قرض الحسنه صدرا ، جایگاه ویژه ای دارد. صندوق قرض الحسنه صدرا با بهره گیری از زبده ترین و کارآمد ترین نیروهای متخصص ، ترکیبی کم نظیر از هوشمند ترین سرمایه های انسانی در نظام پولی کشور را در اختیار دارد. صندوق قرض الحسنه صدرا ، با طراحی و عرضه متنوع ترین ابزارهای نوین مالی ، پاک ترین خدمات پولی را مبتنی بر تعالیم وعقود اسلامی به مشتریان خود اعطا می کند.

اهداف

توسعه فرهنگ سرمایه گذاری

کمک به توسعه کارآفرینی

کمک به معیشت مسلمانان

مدیریت اسلامی پول و سرمایه مسلمین

خدمات

ثبت نام مشتریان جدید

نحوه واریز به حساب

واریز از طریق کارت

آخرین اخبار و مقالات